Flebogrif to zestaw, który służy do leczenia objawów przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ). Został on zaprojektowany i wyprodukowany przez polską Firmę Balton przy udziale lekarzy specjalizujących się we flebologii i chirurgii naczyniowej. 

Leczenie żylaków za pomocą zestawu Flebogrif® pozwala na przeprowadzenie zabiegu w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji i długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Podczas tego małoinwazyjnego zabiegu, pacjent nie jest znieczulany ogólnie ani zewnątrzoponowo. Otrzymuje jedynie znieczulenie miejscowe (1% Lidokaina), co znacząco zmniejsza ryzyko zabiegu oraz komfort chorego. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i precyzji zabiegu, jest on wykonywany pod kontrolą USG.

Zestaw do leczenia niewydolności żylnej Flebogrif®, wyposażony w wysuwane elementy drapiące, służy do mechaniczno-chemicznej obliteracji powierzchownych pni żylnych. Działanie Flebogrifu® polega na jednoczesnym uszkodzeniu mechanicznym wewnętrznej warstwy żyły i podaniu w sposób kontrolowany środka obliterującego w postaci piany.

Czym jest flebogrif - zestaw od firmy Balton

Przygotowanie do zabiegu

 • przedoperacyjne aktualne badanie USG/Doppler
 • zastosowanie wyrobów uciskowych najczęściej w II klasie ucisku
 • badanie ogólnolekarskie

Sam zabieg w rękach doświadczonego specjalisty trwa zaledwie kilkadziesiąt minut. Procedura polega na wprowadzeniu do żyły katetera  Flebogrif, zabieg wykonywany jest pod kontrolą aparatu USG. Przesuwanie systemu wzdłuż żyły powoduje mechaniczne uszkodzenie śródłbłonka naczynia oraz dodatkowo jego obkurczenie. Jednocześnie do katetera  podawana jest piana ze sklerozantu. Efektem uszkodzenia żyły jest stan zapalny, który prowadzi w okresie kilku tygodni do jej zwłóknienia – co hemodynamicznie odpowiada efektowi jej chirurgicznego usunięcia.

Pacjent przed zabiegiem zazwyczaj odbywa wizytę konsultacyjną, na której lekarz wykonuje badanie ultrasonograficzne, zleca ewentualne podstawowe badania laboratoryjne oraz ustala z chorym metodę leczenia. Sam zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania. Po zakończeniu zabiegu na leczoną kończynę zakładana jest pończocha uciskowa, którą pacjenci powinni nosić przez okres 3-4 tygodni. Chory po zabiegu przez kilka godzin pozostaje pod obserwacją lekarza i tego samego dnia może wrócić do domu. 

Ze względu na to, że leczenie żylaków za pomocą Flebogrifu jest małoinwazyjne okres rekonwalescencji po zabiegu jest bardzo krótki. Pacjent zazwyczaj nie musi korzystać ze zwolnienia lekarskiego i w kolejnych dniach może powrócić do obowiązków zawodowych czy codziennych aktywności.

Zalety

 • krótki czas zabiegu
 • szybki powrót do aktywności dnia codziennego i pracy zawodowej
 • może być wykonany w trybie ambulatoryjnym
 • dobry efekt kosmetyczny
 • w związku z tym,  że jest to metoda nietermiczna (bez użycia wysokich temperatur) zabieg jest oceniany przez pacjentów jako niebolesny.

Zabieg leczenia żylaków za pomocą Flebogrifu jest bezpieczniejszy niż tradycyjna metoda operacyjna, nie obciąża on także organizmu chorego znieczuleniem. Dzięki temu może być on stosowany u osób w różnym wieku, starszych i młodszych, oraz u chorych, którzy ze względu na choroby współistniejące nie mogą mieć przeprowadzonej operacji metodą klasyczną (Babcocka). 

Procedury, którym poddawany jest chory są bezbolesne i trwają krótko,  a cały zabieg odbywa się pod kontrolą USG. Ponadto, takie postępowanie nie wiąże się z koniecznością wykonywania cięć chirurgicznych, a więc nie pozostają po nim blizny ani też krwiaki pooperacyjne czy zasinienia.

Postępowanie bezpośrednio po zabiegu

 • założenie wyrobów uciskowych
 • czas pobytu w placówce zwykle do kilku godzin

Zalecenia

 • noś zalecone przez lekarza wyroby uciskowe – w zależności od rozległości zmian, stanu zdrowia pacjenta, pory roku lekarz może zalecić różny okres stosowania kompresjoterapii
 • pamiętaj o aktywności fizycznej – doskonale sprawdzą się spacery, nordic walking, o umiarkowanym nasileniu
 • chroń się przed słońcem – szczególnie zadbaj o brak bezpośredniej ekspozycji kończyn przez okres około 8 tygodni
 • JUŻ KOLEJNEGO DNIA PO ZABIEGU MOŻESZ WRÓCIĆ DO CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW ORAZ DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWYCH! 

Zestaw Flebogrif już od kilku lat jest obecny w gabinetach flebologicznych na całym świecie. Nasz wyrób spotkał się także z uznaniem polskich specjalistów, którzy w swoich klinikach leczą żylaki za pomocą naszej metody. Niestety obecnie leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej metodami mało inwazyjnymi nie jest refundowane. Liczymy, że w przyszłości także polscy chorzy będą mieli dostęp do mało inwazyjnych metod leczenia żylaków.