Instrukcja dla lekarzy zajmujących się leczeniem żylaków kończyn dolnych - jak przeprowadzić zabieg Flebogrifem.

Przed użyciem zestawu Flebogrif należy za pomocą aparatu usg z opcją naczyniową skontrolować drożność i wyznaczyć przebieg wybranej do obliteracji żyły powierzchownej, ze szczególnym uwzględnieniem jej ujścia do układu głębokiego.
1. PRZYGOTOWANIE PACJENTA

Ułożyć pacjenta na wznak do obliteracji żyły odpiszczelowej lub na brzuchu do obliteracji żyły odstrzałkowej

2. DEZYNFEKCJA
Przeprowadzić dezynfekcję skóry i obłożyć pole operacyjne jałowymi serwetami
3. ZAPLANOWANIE ZABIEGU FLEBOGRIFEM
Zaplanować miejsce wprowadzenia katetera do żyły obwodowo od segmentu ze zdefiniowaną niewydolnością zastawek, a w przypadku niewydolności całej żyły maksymalnie obwodowo, pamiętając o warunku odpowiedniej widoczności żyły w ultrasonografii w miejscu planowanego wkłucia
Znieczulić miejscowo skórę 1% roztworem Lidocainy w uprzednio wybranym miejscu
5. NAKŁUCIE I WPROWADZENIE PROWADNIKA
Żyłę nakłuć igłą 18G pod kontrolą Usg i wprowadzić prowadnik, w kierunku dosercowym do wysokości ujścia żyły powierzchownej do układu żył głębokich. Po prowadniku wprowadzić koszulkę naczyniową z zestawu. Przed wprowadzeniem koszulki naczyniowej naciąć minimalnie skórę skalpelem, co ułatwi wprowadzenie koszulki.
6. PRZYGOTOWANIE KATETERA
Przepłukać kateter Flebogrif: kanał pod prowadnik i kanał zewnętrzny uprzednio dokręcając nakrętkę uszczelniającą
7. WPROWADZENIE KATETERA
Przez koszulkę po prowadniku wprowadzić kateter Flebogrif przez całą długość obliterowanej żyły i umiejscowić jego końcówkę w odległości 2-3 cm poniżej ujścia do układu żył głębokich.
8. POTWIERDZENIE POZYCJI
Ultrasonograficznie potwierdzić osiągnięcie zamierzonej pozycji końcówki katetera w ujściu żyły powierzchownej do głębokiej (na 2- 3 cm przed ujściem).
9. UWOLNIENIE ELEMENTÓW DRAPIĄCYCH
Wykonać manewr uwolnienia elementów drapiących. Wysunąć elementy drapiące pod kontrolą USG
10. WYJĄĆ PROWADNIK
11. UFIKSOWANIE ELEMENTÓW DRAPIĄCYCH
Ufiksować elementy drapiące  Flebofrifu poprzez zakręcenie łącznika Y
12. PRZYGOTOWANIE ŚRODKA OBLITERUJĄCEGO
Do nasadki katetera Flebogrif (do kanału centralnego) podłączyć strzykawkę z przygotowaną dawką środka obliterującego w postaci piany wytworzonej metodą Tessariego (najczęściej 3% Aethoxysclerol)
13. WYPEŁNIENIE KANAŁU

Wypełnić kanał katetera Flebogrif pianą w ilości podanej na nasadce

14. ZAMYKANIE ŻYŁY

Jednostajnym ruchem ciągnąć kateter obwodowo uszkadzać elementami drpaiącymi  śródbłonek żyły, jednocześnie wstrzykując środek obliterujący

15. ZAKOŃCZENIE ZABIEGU FLEBOGRIFEM
W trakcie wysuwania Flebogrifu i jednoczesnym podawaniu piany głowicą USG uciskać pachwinę