Profilaktyka przy żylakach

Kompresjoterapia – najczęściej zadawane pytania

kompresjoterapia

Specjaliści zajmujący się leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej mówią, że kompresjoterapia to podstawa w profilaktyce chorób układu żylnego w obrębie kończyn dolnych i konieczność po zabiegu leczenia żylaków. Pomimo to, pacjenci nadal obawiają się terapii uciskowej i mają wiele wątpliwości, co do konieczności jej stosowania. Dlaczego kompresja jest ważna i jak stasować ją prawidłowo? Na najczęściej zadawane pytania pacjentów odpowiedzieli specjaliści zajmujący się tworzeniem produktów uciskowych.

Czym jest kompresjoterapia?

Kompresjoterapia, czyli inaczej  ucisk stopniowany, polega na zmniejszającym się od stopy do pachwiny uciskaniu kończyny dolnej specjalnymi medycznymi wyrobami elastycznymi (podkolanówkami, pończochami i rajstopami) lub specjalnie skonstruowaną opaską uciskową (bandażem).

Jakie jest zadanie kompresjoterapii?

Prawidłowo dobrana kompresja usprawnia odpływ krwi żylnej i odpływ chłonny w kończynie dolnej. Powinna wspomaga mechanizmy utrzymujące prawidłowe krążenie żylne i chłonne oraz powoduje większy przepływ krwi przez żyły układu głębokiego kończyn dolnych. 

W jakim celu stosowana jest kompresjoterapia?

Kompresjoterapia stosowana jest w celu zmniejszenia ryzyka powikłań choroby żylnej w postaci zakrzepic żylnych. Kompresja znacznie niweluje dolegliwości związane z postępowaniem zabiegowym w obrębie żył, a także zaburzeniami żylnymi i dokuczliwym obrzękiem.

Dlaczego stosowanie kompresjoterapii jest konieczne po zabiegu leczenia żylaków?

Kompresjoterapia stosowana po zabiegach na żyłach działa profilaktycznie i jest koniecznością. Stosujemy ją w celu łagodzenia bólu, a przede wszystkim zapobiegania powikłaniom, głównie zakrzepowym.

Terapię uciskową stosujemy, ponieważ ważne jest, aby po zabiegu pacjent został  jak najszybciej uruchomiony i mógł samodzielnie się poruszac bez naruszanie obszarów objętych zabiegiem. Ruch mięśni odgrywa ogromną rolę w stymulowaniu przepływu krwi żylnej z nóg w kierunku serca. Dodatkowo ucisk zewnętrzny przybliża ściany naczynia i zwęża je. Tym samym szybkość powrotu krwi w kierunku serca zwiększa się, a ryzyko tworzenia się zakrzepów maleje. 

Jakie wyroby stosowane są do kompresjoterapii po zabiegach przeprowadzanych na żyłach?

W okresie pozabiegowym w terapii uciskowej wykorzystywane są bandaże lub wygodniejsze w aplikacji – gotowe pończochy uciskowe o stopniowanym ucisku. W prawidłowo dobranych wyrobach uciskowych najsilniejszy ucisk jest na poziomie kostki i zmniejsza się stopniowo od części dystalnych (stopy, podudzia) do proksymalnych (uda).

Zabiegi wykonywane w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej najczęściej dotyczą żyły odpiszczelowej, dlatego kompresja obejmuje okolice całej nogi, aż do pachwiny. Również przy zabiegach na naczyniach podudzia, np. związanych z niewydolnością żyły odstrzałkowej, istotne jest by powrót żylny był wspierany we wszystkich naczyniach kończyn dolnych, także tych nie poddanych zabiegowi.

W jaki sposób pacjent powinen prawidłowo stosować kompresjoterapię?

Przede wszystkim powinien robić to po konsultacji z lekarzem specjalistą. Każdy wyrób kompresyjny musi być dokładnie dobrany do wymiarów indywidualnych każdego pacjenta. Każda kończyna, na którą będzie stosowana pończocha lub inny wyrób kompresyjny musi być dokładnie zmierzona w odpowiednich wystandaryzowanych miejscach. Pomiary powinny być  wykonywane rano lub po dłuższym odpoczynku w pozycji leżącej, koniecznie przez personel medyczny lub osoby specjalnie do tego przeszkolone.

Jak działają tekstylne wyroby elastyczne stosowane w kompresjoterapii?

Każdy wyrób stosowany w kompresjoterapii wywiera stopniowany ucisk na kończynę. Jednostką miary tego ucisku są milimetry słupa rtęci (mmHg). Siła nacisku  wyrobu rozkłada się na kończynie nierównomiernie i jest stopniowana: największa w okolicy kostki,  najsłabsza na poziomie uda. To właśnie dzięki temu mechanizmowi zapewnione jest prawidłowe pompowanie krwi w kierunku serca, które zapobiega zastojowi krwi w żyłach.Wyroby uciskowe generują ucisk różnego stopnia, którego wartość została ściśle określona i wystandaryzowana przez Europejską Komisję Standaryzacji. 

Istnieje kilka klas stopniowanego ucisku. 
Im klasa wyższa, tym ucisk generowany przez wyrób jest większy.

Poziom kompresji (ucisku) określa się w mmHg podając wartości maksymalne, czyli poziom ucisku na tkanki tuż nad kostką. Zalecane jest stosowanie wyrobów pończoszniczych w 2. (23-34 mmHg) lub 3. (34-45 mmHg) klasie ucisku.

  • I stopień (lekki ucisk): 18-21 mmHg
  • II stopień (średni ucisk): 23-32 mmHg
  • III stopień (mocny ucisk): 34-46 mmHg
  • IV stopień (bardzo mocny ucisk): od 49 mmHg
W jaki sposób należy stosować bandaż po operacji żylaków?

Bandaże, które są specjalnie przeznaczone do leczenia uciskiem, to opaski elastyczne. Wykorzystuje się je do krótkiego leczenia (dni, tygodnie w zależności od przypadków) po zabiegach chirurgicznych w obrębie naczyń żylnych.

Opaski najlepiej zakładać rano, zaraz po obudzeniu i wstaniu z łóżka. W czasie założenia stopę należy kierować grzbietowo i zgiąć w stawie skokowym. W technice bandażowania zaczynamy od palców, potem coraz wyżej w kierunku kostki, zmieniając siłę ucisku – zmniejszając nacisk w kierunku kolan. Najmocniej bandażujemy wokół kostek, im bardziej w górę, tym mniejszy stosujemy nacisk bandaża.

UWAGA! BANDAŻ NALEŻY ZDJĄĆ W PRZYPADKU POJAWIENIE SIĘ BÓLU LUB ZASINIENIA PALCÓW STÓP I PILNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

Co to jest Aethoxysclerol?

Aethoxysclerol to środek do obliteracji. Po raz pierwszy został zastosowany doświadczalnie przez niemiecką firmę Kreussler w latach sześćdziesiątych XX wieku, a od 1996 roku dostępny jest w Polsce. Obecnie jest dopuszczony do stosowania w ponad 70 krajach na świecie.

W trakcie zabiegu lekarz wprowadza sklerozant, którym jest Aethoxysclerol, do światła zmienionej chorobowo żyły i wywołuje odczyn zapalny w jej ściankach. Ściany żyły sklejają się, włóknieją i ulegają zamknięciu. Użycie do zabiegu skleroterapii środka obliterującego w postaci piany istotnie zwiększa jego efektywność. 

Lek w formie piany:

  • wykazuje większą stabilność, 
  • pozostaje dłużej w miejscu podania, 
  • pokrywa większą powierzchnię niż płynny sklerozant i dzięki temu może oddziaływać na większą ilość komórek śródbłonka w żyłach.
Jakie są korzyści z zabiegu z wykorzystaniem leku Aethoxysklerol?
  • zabieg jest bezpieczny i skuteczny,
  • procedura wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych,
  • umożliwia szybki powrót do codziennej aktywności, a także do pracy.

Więcej o profilaktyce przewlekłej niewydolności żylnej przeczytają Państwo w zakładce „dla Pacjentów”

Related Posts