Leczenie żylaków

Leczenie żylaków na NFZ. Jakie badania i zabiegi można wykonać ?

leczenie żylaków na nfz

Rozpoczęcie właściwego leczenia objawów przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) wymaga od pacjenta przeprowadzenia pełnej diagnostyki. Ze względu na to, że żylaki – objaw PNŻ, nie jest kojarzony z przewlekłą chorobą, wiele osób  nie wie na czym polega proces diagnostyczny i jakie badania potrzebne są do rozpoznania choroby i rozpoczęcia leczenia choroby. Pacjenci nie wiedzą także, które procedury mogą przeprowadzić w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a za które muszą zapłacić samodzielnie

Leczenie żylaków na NFZ. Co właściwie finansuje NFZ?

Diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej w Polsce jest refundowane. Płatnik finansuje wykonanie badań niezbędnych do rozpoznania choroby oraz konsultacje lekarskie. Aby rozpocząć diagnostykę przewlekłej niewydolności żylnej w ramach NFZ w pierwszej kolejności należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalista po przeprowadzeniu badania oraz wywiadu chorobowego, kieruje pacjenta do specjalisty. W zależności od dostępu do poradni w danym regionie, lekarz może skierować chorego do poradni chirurgii naczyniowej lub poradni angiologicznej. Mniej popularne są kliniki czy poradnie flebologiczne – większość z nich świadczy usługi komercyjne, tylko niewielka grupa posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiającą leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Długa ścieżka diagnostyczna

Po otrzymaniu skierowania do poradni specjalistycznej konieczna jest rejestracja. Jeśli jest ona dokonywana telefonicznie wymagane jest doniesienie wersji papierowej skierowania do wybranej placówki medycznej w ciągu dwóch tygodni. Podczas wizyty u specjalisty lekarz wykonuje badanie przedmiotowe oraz przeprowadza wywiad chorobowy z pacjentem.

Kolejnym krokiem koniecznym do postawienia prawidłowego rozpoznania, jest wykonanie badania Duplex Doppler. Pacjent chcący zdiagnozować chorobę w ramach NFZ najczęściej po wizycie w poradni specjalistycznej, jest kolejno kierowany do pracowni ultrasonograficznej, tam po rejestracji i oczekiwaniu na wizytę wykonywane jest badanie ultrasonograficzne. Z wynikiem badania wraca do specjalisty. Kolejne wizyty w poradni specjalistycznej nie wymagają od chorego przynoszenia nowych skierowania od lekarza POZ. Kiedy przewlekła niewydolność żylna zostanie rozpoznana, pacjent kierowany jest do szpitala celem wykonania zabiegu chirurgicznego.

Zupełnie inaczej wygląda ścieżka diagnostyczna osoby diagnozującej przewlekła niewydolność żylną w  ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Dobry dostęp tylko w gabinetach prywatnych

Decydując się na taką formę, pacjent zgłasza się do placówki specjalistycznej. Może zarejestrować się do chirurga naczyniowego, angiologa lub flebologa. Najczęściej, podczas pierwszej wizyty po zbadaniu pacjenta i przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, specjalista wykonuje badanie USG Duplex Doppler. Jeśli zmiany wymagają leczenia zabiegowego i pacjent decyduje się je rozpocząć w ramach praktyki prywatnej, jest ono przeprowadzane na kolejnej umówionej wizycie. Chory proszony jest o wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych: grupy krwi, układu krzepnięcia oraz morfologii.

Rozpoznanie przewlekłej niewydolności żylnej w gabinecie prywatnym jest znacznie szybsze i wygodniejsze dla pacjenta. Niestety procedury proponowane przez NFZ są rozciągnięte w czasie, przez co wielu chorych rezygnuje z rozpoznawania i leczenia objawów PNŻ. Również samo leczenia żylaków proponowane w gabinetach prywatnych jest znacznie szybsze, bardziej komfortowe dla chorego oraz skuteczniejsze. Chorym proponuje się tam leczenia małoinwazyjne, które najczęściej przeprowadzane jest ambulatoryjnie, tym samym chory już tego samego dnia wraca do domu, a w kolejnych do aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej. Leczenie małoinwazyjne przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym, które niesie za sobą znacznie mniej powikłań niż leczenia podpajęczynówkowe lub ogólne, które stosuje się podczas zabiegu przeprowadzanego w szpitalach. Leczenie klasyczną metodą operacyjną wymaga przeprowadzenia wielu procedur, hospitalizacji i w wielu przypadkach radzenia sobie z działaniami niepożądanymi.

Choć leczenia żylaków metodami małoinwazyjnymi jest szybsze i łatwiejsze, do dziś w Polsce żadna z nowoczesnych metod nie otrzymała refundacji NFZ. Środowisko pacjenckie oraz lekarze zajmujący się chorymi na przewlekła niewydolność żylną z niecierpiliwością oczekują decyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki której będą mogli leczyć w sposób nowoczesny i zalecany przez polskie i światowe towarzystwa naukowe.

Related Posts